წესები და პირობები მაღაზიისთვის

სასწავლო რესურსების ლიცენზია

თქვენს მიერ ლიცენზირებული მასალის გამოყენება (როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთ) მკაცრად ექვემდებარება ამ სასწავლო რესურსის ლიცენზიაში მოცემულ წესებსა და პირობებს. ეს ლიცენზია არის იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულება თქვენსა და ჯილდოს ფონდს შორის, ლიცენზირებული მასალის თქვენს გამოყენებასთან დაკავშირებით. ლიცენზირებული მასალის გამოყენებით თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ამ ლიცენზიის პირობებს და ეთანხმებით მათ. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ ამ ლიცენზიის პირობებს.

1. შესავალი.

1.1 ეს წესები და პირობები არეგულირებს ჩვენი ვებსაიტის საშუალებით ჩამოტვირთვის კურსის მასალების გაყიდვას და მიწოდებას. ისინი ასევე მოიცავს ამ კურსის მასალების შემდგომ გამოყენებას.

1.2. თქვენ მოგეთხოვებათ თქვენი შეთანხმება გაითვალისწინოთ ამ წესებსა და პირობებზე, სანამ შეუკვეთებთ ჩვენს ვებგვერდს.

1.3 ეს დოკუმენტი არ ახდენს გავლენას რაიმე ნორმატიული უფლებების შესახებ, რომელიც შეიძლება გქონდეთ, როგორც მომხმარებელი.

1.4 ჩვენი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა შეიძლება იყოს იხილეთ აქ.

1.5. თქვენ აცნობიერებთ, რომ გაკვეთილებზე შეტანილი საგანი შეიძლება ზოგიერთისთვის საწინააღმდეგო აღმოჩნდეს. ეს ეხება სექსუალურ ქცევას. ჩვენ მიერ გადადგმულია ყველა გონივრული ნაბიჯი იმის უზრუნველსაყოფად, რომ პორნოგრაფიული მასალა არ გამოჩნდება. ჩვენ ასევე დავრწმუნდით, რომ ენა შესაბამისობაში იქნება ბავშვების მიერ განხილულ საგანთან. ამ წესებისა და პირობების მიღებით თქვენ იღებთ რისკს ნებისმიერი შესაძლო დისკომფორტის ან ტკივილის შეგრძნებისა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას გაკვეთილის მომზადებისას ან მისი ჩატარების დროს.

1.6 ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, მასალების გამოყენების ეს ლიცენზია არ ანიჭებს ლიცენზირებულ მასალების საკუთრებას.

2. ინტერპრეტაცია

2.1 ამ წესებსა და პირობებში:

(ა) ”ჩვენ” ნიშნავს Reward Foundation- ს, შოტლანდიის საქველმოქმედო ორგანიზაციას, შოტლანდიის კანონის შესაბამისად, საქველმოქმედო ნომრით SCO44948. ჩვენი რეგისტრირებული ოფისია: The Melting Pot, Rose Street 5, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, გაერთიანებული სამეფო. (და ”ჩვენ და” ჩვენი ”შესაბამისად უნდა იქნეს აღქმული);

(ბ) ”შენ” ნიშნავს ჩვენს მომხმარებელს ან სავარაუდო მომხმარებელს ამ პირობების შესაბამისად (და ”შენი” უნდა იქნეს გაგებული შესაბამისად);

გ) ”კურსის მასალები” ნიშნავს სასწავლო მასალებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია შესაძენად ან უფასოდ გადმოსაწერად ჩვენს ვებ – გვერდზე;

(დ) ”თქვენი კურსის მასალები” ნიშნავს ნებისმიერ ისეთ სასწავლო მასალას, რომელიც თქვენ შეიძინეთ ან გადმოწერე უფასოდ ჩვენი ვებ – გვერდის საშუალებით. ეს მოიცავს კურსის მასალების ნებისმიერ გაუმჯობესებულ ან განახლებულ ვერსიას, რომელიც დროდადრო შეიძლება თქვენთვის ხელმისაწვდომი იყოს;

(e) ”ლიცენზია” ნიშნავს ამ ლიცენზიის პრეამბულაში მოცემულ მნიშვნელობას; და

ვ) ”ლიცენზირებული მასალა” ნიშნავს მხატვრულ ან ლიტერატურულ ნაწარმოებს, სურათს, ვიდეოს ან აუდიოჩანაწერს, მონაცემთა ბაზას და / ან სხვა მასალას, რომელიც ლიცენზიორმა ამ ლიცენზიის შესაბამისად გამოიყენა. ლიცენზირებული ნიშნავს The Reward Foundation- ს, შოტლანდიის საქველმოქმედო ორგანიზაციას, შოტლანდიის კანონის შესაბამისად, საქველმოქმედო ნომრით SCO44948. ჩვენი რეგისტრირებული ოფისია: The Melting Pot, Rose Street 5, Edinburgh EH2 2PR, Scotland, გაერთიანებული სამეფო.

(ზ) ”ინდივიდუალური ლიცენზია” ნიშნავს ლიცენზიას, რომელიც შეიძინა ან მიიღო უფასოდ პირმა, საკუთარი სწავლების მიზნით. ეს არ არის გადასაცემი სხვა ადამიანებისთვის, სკოლისთვის ან დაწესებულებისთვის.

(თ) ”მრავალმხრივი ლიცენზია” არის სკოლის ან სხვა დაწესებულების მიერ შეძენილი ან უფასოდ მიღებული ლიცენზია, რომელიც შესაძლებელია გახდეს კორპორატიული გამოყენებისათვის საგანმანათლებლო მომსახურების მისაღებად.     

3. შეკვეთის პროცესი

3.1. რა თქმა უნდა, მასალების რეკლამა ჩვენს ვებგვერდზე წარმოადგენს "მკურნალობის მოწვევას", ვიდრე ხელშეკრულების შეთავაზებას.

3.2 არანაირი ხელშეკრულება ძალაში არ შევა თქვენსა და ჩვენს შორის, სანამ არ მივიღებთ თქვენს ბრძანებას. ეს მოხდება ამ მე -3 ნაწილში მოცემული პროცედურის შესაბამისად.

3.3 იმისათვის, რომ დადოთ ხელშეკრულება ჩვენი ვებ – გვერდის საშუალებით, რომ შეიძინოთ ან მიიღოთ უფასო ჩამოსატვირთ კურსის მასალები ჩვენგან, შემდეგი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. თქვენ უნდა დაამატოთ კურსის მასალები, რომლის შეძენაც გსურთ, თქვენს კალათას, შემდეგ გადადით გადახდაზე; თუ თქვენ ხართ ახალი მომხმარებელი, თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შექმნათ ანგარიში ჩვენთან და შეხვიდეთ სისტემაში; კერძო მომხმარებლებისთვის, ანგარიშები არასავალდებულოა, მაგრამ ისინი სავალდებულოა კორპორატიული მომხმარებლებისთვის; თუ თქვენ უკვე არსებული მომხმარებელი ხართ, უნდა მიუთითოთ თქვენი მონაცემები; სისტემაში შესვლისთანავე უნდა დაეთანხმოთ ამ დოკუმენტის პირობებს; თქვენ გადაიყვანთ ჩვენი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვებსაიტზე და ჩვენი გადახდის სერვისის პროვაიდერი გაუმკლავდება თქვენს გადახდას; შემდეგ გამოგიგზავნით შეკვეთის დადასტურებას. ამ ეტაპზე თქვენი შეკვეთა გახდება სავალდებულო ხელშეკრულება. გარდა ამისა, ჩვენ ელ.ფოსტით დავადასტურებთ, რომ ვერ ვასრულებთ თქვენს შეკვეთას.

3.4 თქვენი შეკვეთის გაკეთებამდე შესაძლებლობა გექნებათ ამოიცნოთ და შეასწოროთ შეყვანის შეცდომები.

4. ფასები

4.1 ჩვენი ფასები მოცემულია ჩვენს ვებ – გვერდზე. სადაც ფასები მითითებულია 0.00 ფუნტად, ლიცენზია კვლავ იმოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ მასში თანხა არ ჩამოიჭრება.

4.2 ჩვენ დროდადრო შევცვლით ჩვენს ვებ – გვერდზე მითითებულ ფასებს. ეს გავლენას არ მოახდენს მანამდე ძალაში შესულ კონტრაქტებზე.

4.3. ამ პირობებში ან ჩვენს ვებგვერდზე მითითებული ყველა თანხა აღწერილია დღგ-ს გარეშე. დღგ-ს არ ვიხდით.

4.4 თითოეული გაკვეთილისთვის ან პაკეტისთვის მითითებული ფასები განკუთვნილია ინდივიდუალური პირების მიერ, რომლებიც შეიძენენ ლიცენზიას საკუთარი გამოყენებისათვის.

4.5 იმ შემთხვევაში, თუ სკოლებს, დაწესებულებებსა და სხვა კორპორაციულ სუბიექტებს სურთ შეიძინონ ან მიიღონ ჩვენი კურსის მასალების უფასო ჩამოტვირთვა, მათ უნდა შეიძინონ მრავალმხრივი ლიცენზია. ეს ღირს ინდივიდუალური ლიცენზიის 3.0 – ჯერ. ამის შემდეგ ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სკოლის ან დაწესებულების შიგნით და აღარ იქნება დაკავშირებული რომელიმე ინდივიდუალურ მასწავლებელთან ან პერსონალის წევრთან. მასალების უფასოდ შეთავაზების შემთხვევაში, სკოლის, ორგანიზაციის ან სხვა კორპორატიული ორგანიზაციის სახელით უფასო შენაძენის წარმომადგენელს კვლავ სჭირდება მრავალ მომხმარებელიანი ლიცენზიის არჩევა, რათა უზრუნველყოს სათანადო იურიდიული ურთიერთობის დამყარება ჯილდოს ფონდსა და ორგანიზაციას შორის. ლიცენზიის მფლობელი.

5. გადახდები

5.1. გადმოწერის პროცესში თქვენ უნდა გადაიხადოთ თქვენი შეკვეთილი კურსის მასალების ფასები. არჩეული ფასი უნდა შეესაბამებოდეს შერჩეული ლიცენზიის ტიპს, ინდივიდუალურ ლიცენზიას ან მრავალ მომხმარებელს.

5.2 დროდადრო გადახდა შეიძლება განხორციელდეს ჩვენს ვებგვერდზე მითითებული ნებისმიერი ნებადართული მეთოდით. ამჟამად ჩვენ ვიღებთ გადახდებს მხოლოდ PayPal– ის საშუალებით, თუმცა ეს საშუალებას გვაძლევს გამოიყენოთ ყველა ძირითადი საკრედიტო და სადებეტო ბარათი.

6. საკურსო მასალების ლიცენზირება

6.1 ჩვენ მოგაწვდით თქვენს საკურსო მასალებს ჩვენს ვებგვერდზე მითითებულ ფორმატში ან ფორმატებში. ჩვენ ამას გავაკეთებთ ისეთი საშუალებებით და ისეთ პერიოდებში, რომლებიც მითითებულია ჩვენს ვებ – გვერდზე. ზოგადად, ელექტრონული ფოსტის გაგზავნა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ჩამოტვირთოთ, თითქმის დაუყოვნებლივ მიმდინარეობს.

6.2. შესაბამისი ფასის გადახდასა და ამ პირობების დაცვით, ჩვენ მოგაწვდით მსოფლიოში მოქმედ ვადაგასულ, არა ექსკლუზიურ, არაგადამცემ ლიცენზიას 6.3 ნაწილის მიერ ნებადართული თქვენი კურსის მასალების ნებისმიერი გამოყენების შესახებ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ თქვენი სასწავლო კურსის მასალები, რომლებიც აკრძალულია 6.4 პუნქტით.

6.3 თქვენი კურსის მასალების "ნებადართული გამოყენება" არის:

(ა) თითოეული თქვენი კურსის მასალის ასლის ჩამოტვირთვა;

(ბ) ინდივიდუალური ლიცენზიებისთვის: წერითი და გრაფიკული კურსის მასალებთან მიმართებაში: თქვენი კურსის მასალების ასლების დამზადება, შენახვა და დათვალიერება არაუმეტეს 3 დესკტოპის, ნოუთბუქის ან ნოუთბუქის კომპიუტერზე, წიგნების წამკითხავებზე, სმარტფონებზე, ტაბლეტ კომპიუტერებზე ან მსგავს მოწყობილობებზე;

გ) მრავალ მომხმარებელთა ლიცენზიებისთვის: წერითი და გრაფიკული კურსის მასალებთან მიმართებაში: თქვენი კურსის მასალების ასლების დამზადება, შენახვა და დათვალიერება არაუმეტეს 9 სამუშაო მაგიდის, ლეპტოპის ან ნოუთბუქის კომპიუტერზე, წიგნის წამკითხველი, სმარტფონი, პლანშეტური კომპიუტერი ან მსგავსი მოწყობილობები ;

(დ) ინდივიდუალური ლიცენზიებისთვის: აუდიო და ვიდეო კურსის მასალებთან მიმართებაში: თქვენი კურსის მასალების ასლების დამზადება, შენახვა და დაკვრა არაუმეტეს 3 დესკტოპის, ლეპტოპის ან ნოუთბუქის კომპიუტერზე, სმარტფონებზე, პლანშეტურ კომპიუტერებზე, მედიაპლეერებზე ან მსგავს მოწყობილობებზე;

(ე) მრავალ მომხმარებელთა ლიცენზიებისთვის: აუდიო და ვიდეო კურსის მასალებთან მიმართებაში: თქვენი კურსის მასალების ასლების დამზადება, შენახვა და დაკვრა არაუმეტეს 9 სამუშაო მაგიდის, ლეპტოპის ან ნოუთბუქის კომპიუტერზე, სმარტფონებზე, პლანშეტურ კომპიუტერებზე, მედიაპლეერებზე ან მსგავს მოწყობილობებზე ;

ვ) ინდივიდუალური ლიცენზიებისთვის: თქვენი წერილობითი კურსის მასალების ორი ასლის დაბეჭდვა მხოლოდ თქვენი საკუთარი მიზნებისათვის;

(ზ) მრავალ მომხმარებელთა ლიცენზიებისთვის: თითოეული თქვენი წერილობითი კურსის მასალის 6 ასლის დაბეჭდვა მხოლოდ თქვენი საკუთარი მიზნებისათვის; და

(თ) ლიცენზიებისთვის ბეჭდვის შეზღუდვები არ ვრცელდება სწავლების მიზნით დარიგებების დამზადებაზე. ამ შემთხვევებში მოქმედებს 1000 სტუდენტის ზღვარი.

6.4 თქვენი კურსის მასალების ”აკრძალული გამოყენება” არის:

(ა) ნებისმიერი კურსის მასალის (ან მისი ნაწილის) გამოცემა, რეალიზაცია, ლიცენზირება, ქველიცენზირება, დაქირავება, გადაცემა, გადაცემა, მაუწყებლობა, დისტრიბუცია ან გადანაწილება;

(ბ) ნებისმიერი სასწავლო მასალის (ან მისი ნაწილის) გამოყენება ნებისმიერი გზით, რაც უკანონოა ან არღვევს ნებისმიერი პირის კანონიერ უფლებებს შესაბამისი მოქმედი კანონის შესაბამისად, ან რაიმე ფორმით შეურაცხმყოფელი, უხამსი, დისკრიმინაციული ან სხვაგვარად სადავო;

გ) ნებისმიერი სასწავლო კურსის მასალის (ან მისი ნაწილის) გამოყენება ჩვენთან კონკურენციისთვის, იქნება ეს პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით; და

დ) ნებისმიერი ჩამოტვირთვის (ან მისი ნაწილის) ნებისმიერი კომერციული გამოყენება. ეს განყოფილება არ ზღუდავს მასალების საფუძველზე გაკვეთილების ჩატარებას, იმ პირობით, რომ ამ ნაწილში 6.4 არაფერი აკრძალავს ან ზღუდავს თქვენ ან სხვა პირს მოქმედების ჩადენაში, რომელიც პირდაპირ არის ნებადართული მოქმედი კანონით.

6.5 თქვენ გარანტიას გვაძლევთ, რომ გაქვთ წვდომა საჭირო კომპიუტერულ სისტემებზე, მედია სისტემებზე, პროგრამულ და ქსელურ კავშირებზე, რომ მიიღოთ და ისარგებლოთ თქვენი კურსის მასალებით.

6.6. მოცემული პირობებით დაცულია ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება და სხვა უფლებები სასწავლო კურსებში, რომლებიც პირდაპირ არ არის მოცემული ამ წესებსა და პირობებში.

6.7 თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ და არ უნდა წაშალოთ, დაფაროთ ან წაშალოთ საავტორო უფლებების შეტყობინებები და სხვა საკუთრების შეტყობინებები ან რაიმე სასწავლო მასალაზე.

6.8 ამ წესებსა და პირობებში თქვენ მინიჭებული უფლებები თქვენთვის პირადია. თქვენ არ უნდა მისცეთ უფლება მესამე პირს გამოიყენოს ეს უფლებები. მრავალ მომხმარებელთა ლიცენზიებისთვის მინიჭებული უფლებები შემოიფარგლება მხოლოდ შემსყიდველი დაწესებულებით ან სუბიექტით. თქვენ არ უნდა მისცეთ უფლება მესამე პირს გამოიყენოს ეს უფლებები.

6.9. ამ მასალების გამოყენების ლიმიტი შეზღუდულია 1000 მოსწავლეზე თითო ლიცენზიაზე.

6.10 თუ თქვენ დაარღვევთ ამ წესებისა და პირობების რომელიმე დებულებას, ამ მე -6 თავში მოცემული ლიცენზია ავტომატურად შეწყდება ამ დარღვევის შემთხვევაში.

6.11 თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ მე -6 თავში მოცემული ლიცენზია, წაშალოთ თქვენს ხელთ არსებულ სასწავლო კურსში არსებული მასალების ყველა ასლი.

6.12 ამ მუხლის მე -6 ნაწილის შესაბამისად ლიცენზიის მოქმედების შეწყვეტისთანავე, დაუყოვნებლივ და დაუყოვნებლად უნდა წაშალოთ თქვენი კომპიუტერის სისტემებიდან და სხვა ელექტრონული მოწყობილობებიდან თქვენს ხელთ არსებული ან კონტროლის ქვეშ მყოფი შესაბამისი მასალების ყველა ასლი და მუდმივად გაანადგურეთ შესაბამისი საკურსო მასალების ნებისმიერი სხვა ასლი, რომელიც თქვენს ხელთ ან კონტროლზეა.

7. დისტანციური კონტრაქტები: გაუქმების უფლება

7.1. ეს მე –7 ნაწილი გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შემოგვთავაზებთ ხელშეკრულების დადებას, ან ხელშეკრულებას, როგორც მომხმარებელს, ანუ როგორც პიროვნებას, რომელიც მოქმედებს მთლიანად ან ძირითადად თქვენი სავაჭრო, ბიზნესის, ხელობის ან პროფესიის გარეთ.

7.2 თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ წინადადება, რომ დადოთ ხელშეკრულება ჩვენს ვებ – გვერდზე, ან გააუქმოთ ჩვენთან დადებული ხელშეკრულება ჩვენი ვებ – გვერდის საშუალებით, ამ მონაკვეთში ნებისმიერ დროს:

(ა) თქვენი შეთავაზების წარდგენისთანავე; და

ბ) მთავრდება ხელშეკრულების დადების დღიდან 14 დღის ბოლოს, 7.3 პუნქტის შესაბამისად. თქვენ არ გჭირდებათ რაიმე მიზეზის მითითება თქვენი გაყვანის ან გაუქმების გამო.

7.3 თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ კურსის მასალები, 7.2 ნაწილში მითითებული პერიოდის გასვლამდე. თქვენ აცნობიერებთ, რომ თუ ჩვენ დავიწყებთ საკურსო მასალების მოწოდებას ამ პერიოდის დასრულებამდე, თქვენ დაკარგავთ გაუქმების უფლებას, რომელიც მითითებულია 7.2 ნაწილში.

7.4 წინამდებარე მე -7 ნაწილში აღწერილი საფუძვლის საფუძველზე ხელშეკრულების შეთავაზების გაუქმების ან ხელშეკრულების გაუქმების მიზნით, უნდა შეგვატყობინოთ თქვენი გადაწყვეტილების შესახებ, რომ გაიწვევთ ან გააუქმებთ გადაწყვეტილებას (შესაბამისად). თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ ნებისმიერი მკაფიო განცხადების საშუალებით, რომელშიც მოცემულია გადაწყვეტილება. გაუქმების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეგვატყობინოთ "შეკვეთების" ღილაკის გამოყენებით, ჩემი ანგარიშის გვერდზე. ეს საშუალებას მოგცემთ დაიწყოთ თქვენი შეძენის დაბრუნების პროცესი. გაუქმების ვადის დასაკმაყოფილებლად საკმარისია გაუგზავნოთ თქვენი კომუნიკაცია გაუქმების უფლების გამოყენებასთან დაკავშირებით გაუქმების პერიოდის ამოწურვამდე.

7.5 თუ შეკვეთას გააუქმებთ ამ მე -7 ნაწილში აღწერილი საფუძვლის საფუძველზე, თქვენ მიიღებთ თანხის სრულ თანხას, რომელიც თქვენ გადაუხადეთ ჩვენთან შეკვეთის მიმართ. თუ შეკვეთის შესასრულებლად თანხა არ გადაიხადეთ, თანხა არ უბრუნდება.

7.6 ჩვენ დავუბრუნებთ თანხას გადახდის იმავე მეთოდის გამოყენებით, თუ თქვენ სხვა რამეზე არ ხართ შეთანხმებული. ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ არ მიიღებთ რაიმე საფასურს დაბრუნების შედეგად.

7.7. ჩვენ განვახორციელებთ თქვენს მიერ დაბრუნებულ თანხას გაუქმების შედეგად, ამ ნაწილში აღწერილი საფუძველზე. ეს მოხდება ზედმეტი შეფერხების გარეშე და, ნებისმიერ შემთხვევაში, 7 დღის განმავლობაში, იმ დღის შემდეგ, როდესაც ჩვენ შეგვატყობინებენ. გაუქმების.

7.8 თანხის დაბრუნების მოთხოვნისთანავე და თანხმობის შემთხვევაში, ყველა გამოუყენებელი ჩამოტვირთვა გაუქმდება.

8. გარანტიები და წარმომადგენლობები

8.1 თქვენ გარანტიას გაძლევთ და წარმოგვიდგენთ, რომ:

(ა) თქვენ იურიდიულად შეგიძლიათ დადოთ სავალდებულო ხელშეკრულებები;

(ბ) თქვენ გაქვთ სრული უფლებამოსილება, ძალა და შესაძლებლობა დაეთანხმოთ ამ წესებსა და პირობებს; და

(გ) ყველა ინფორმაცია, რასაც თქვენ მოგვაწვდით თქვენს შეკვეთასთან დაკავშირებით, არის ნამდვილი, ზუსტი, სრული, აქტუალური და არა შეცდომაში შემყვანი.

8.2 გარანტიას გაძლევთ, რომ:

(ა) თქვენი კურსის მასალები დამაკმაყოფილებელი ხარისხის იქნება;

(ბ) თქვენი კურსის მასალები გონივრულად იქნება შესაფერისი ნებისმიერი მიზნისთვის, რომელსაც თქვენ გაგვაცნობთ წინამდებარე პირობებისა და ხელშეკრულების გაფორმებამდე;

(გ) თქვენი კურსის მასალები ემთხვევა მის მიერ ჩვენს მიერ მოცემულ ნებისმიერ აღწერას; და

(დ) ჩვენ უფლება გვაქვს მოგაწოდოთ თქვენი საკურსო მასალები.

8.3 ჩვენი ყველა გარანტია და წარმომადგენლობა, რომელიც ეხება სასწავლო მასალებს, მოცემულია ამ წესებსა და პირობებში. მოქმედი კანონმდებლობის მიერ ნებადართული მაქსიმალური მოცულობით და 9.1 ნაწილის შესაბამისად, ყველა სხვა გარანტია და წარმომადგენლობა პირდაპირ გამოირიცხება.

9. პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და გამორიცხვა

9.1 ამ წესებსა და პირობებში არაფერი:

(ა) შეზღუდავს ან გამორიცხავს პასუხისმგებლობას სიკვდილის ან პირადი დაზიანების გამო, რომელიც გამოწვეულია გაუფრთხილებლობით;

(ბ) შეზღუდავს ან გამორიცხავს პასუხისმგებლობას თაღლითობის ან თაღლითობის არასწორად წარმოდგენისთვის;

გ) შეზღუდოს ნებისმიერი ვალდებულება ნებისმიერი ფორმით, რომელიც დაუშვებელია მოქმედი კანონის შესაბამისად; ან

(დ) გამორიცხავს ნებისმიერ ვალდებულებას, რომელიც არ შეიძლება იყოს გამორიცხული მოქმედი კანონმდებლობით, და თუ თქვენ ხართ მომხმარებელი, თქვენი საწესდებო უფლებები არ გამოირიცხება ან შეიზღუდება ამ წესებით და პირობებით, გარდა კანონით ნებადართული ნორმისა.

9.2 პასუხისმგებლობის შეზღუდვები და გამონაკლისები, რომლებიც მოცემულია ამ თავში 9 და წინამდებარე პირობებში.

(ა) ექვემდებარება 9.1 პუნქტს; და

(ბ) არეგულირებს ყველა ვალდებულებას, რომელიც წარმოიშობა ამ პირობებში ან ეხება ამ წესების და პირობების საგანს, მათ შორის ხელშეკრულებით წარმოშობილ ვალდებულებებს, დელიკატურად (მათ შორის დაუდევრობით) და საწესდებო მოვალეობის დარღვევის გამო, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ეს სხვაგვარად არ არის გათვალისწინებული ამაში.

9.3 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით თქვენს წინაშე პასუხისმგებლობა იმ ზარალის ანაზღაურებაზე, რომელიც წარმოიშობა რაიმე მოვლენის ან მოვლენის შედეგად, რომელიც ჩვენს კონტროლს არ ექვემდებარება.

9.4 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებლობით თქვენს წინაშე ნებისმიერი ბიზნეს დანაკარგის, მათ შორის (შეზღუდვის გარეშე) მოგების, შემოსავლის, შემოსავლის, გამოყენების, წარმოების, მოსალოდნელი დანაზოგების, ბიზნესის, კონტრაქტების, კომერციული შესაძლებლობების ან გუდვილის დაკარგვა ან დაზიანება.

9.5 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე ნებისმიერი მონაწილის, მონაცემთა ბაზის ან პროგრამული უზრუნველყოფის დაკარგვის ან გაფუჭების შემთხვევაში, იმ პირობით, რომ თუ ამ პირობების შესაბამისად თქვენ ხელშეკრულება გექნებათ, როგორც მომხმარებელი, ეს 9.5 პუნქტი არ გამოიყენება.

9.6 ჩვენ არ ვიქნებით პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე რაიმე განსაკუთრებული, არაპირდაპირი ან შედეგად გამოწვეული ზარალის ან დაზიანების მიმართ, იმ პირობით, რომ თუ ამ პირობების თანახმად ჩვენთან ხელშეკრულება გექნებათ, როგორც მომხმარებელი, ეს 9.6 ნაწილი არ გამოიყენება.

9.7 თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ გვსურს ჩვენი ოფიცრებისა და თანამშრომლების პირადი პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. ამიტომ, ამ ინტერესის გათვალისწინებით, თქვენ აცნობიერებთ, რომ ჩვენ ვართ შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე პირი; თქვენ ეთანხმებით, რომ პირადად არ წაუყენებთ სარჩელს ჩვენი ოფიცრების ან თანამშრომლების მიმართ, იმ დანაკარგების მიმართ, რომელიც თქვენ განიცადეთ ვებსაიტთან ან ამ წესებსა და პირობებთან დაკავშირებით (ეს, რა თქმა უნდა, არ შეზღუდავს და არ გამორიცხავს შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე პირის პასუხისმგებლობას თავად ჩვენი ოფიცრებისა და თანამშრომლების ქმედებებისა და უმოქმედობებისთვის).

9.8 ჩვენი საერთო პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე, ამ პირობების შესაბამისად, თქვენთვის ნებისმიერი სახის მომსახურების გაწევის შესახებ, არ აღემატება შემდეგს:

(ა) .100.00 XNUMX; და

(ბ) ხელშეკრულებით გადახდილი და გადასახდელი მთლიანი თანხა.

(გ) თუ თქვენ არ გადაიხადეთ თანხა ჩვენი მასალების ჩამოსატვირთად, მაშინ ჩვენი მაქსიმალური საერთო პასუხისმგებლობა თქვენს წინაშე ნებისმიერი მომსახურების გაწევის ხელშეკრულების მიმართ, განისაზღვრება £ 1.00.

10. ვარიაცია

10.1 ჩვენ დროდადრო შეიძლება გადავხედოთ ამ წესებსა და პირობებს, ჩვენს ვებ – გვერდზე ახალი ვერსიის გამოქვეყნებით.

10.2 წინამდებარე პირობების გადახედვა ვრცელდება ხელშეკრულებებზე, რომლებიც დადებულია შესწორების მომენტის შემდეგ, ნებისმიერ დროს, მაგრამ გავლენას არ მოახდენს შესწორების დროზე დადებულ ხელშეკრულებებზე.

11. დავალება

11.1 ამით თქვენ ეთანხმებით, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავაკისროთ, გადავცეთ, გავუკეთოთ ხელშეკრულება ან სხვაგვარად გავუმკლავდეთ ჩვენს უფლებებსა და / ან მოვალეობებს ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად - თუ თქვენ ხართ მომხმარებელი, რომ ეს ქმედება არ ემსახურება თქვენს სასარგებლოდ გარანტიების შემცირებას. ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად.

11.2 თქვენ არ შეგეძლებათ ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე მიანიჭოთ, გადავცეთ, დადოთ ქვეკონტრაქტი ან სხვაგვარად გავუმკლავდეთ თქვენს უფლებებსა და / ან ვალდებულებებს ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად.

12. უარის თქმის უფლება

12.1 ხელშეკრულების ნებისმიერი დებულების დარღვევა ამ წესებისა და პირობების შესაბამისად არ იხსნება, გარდა მხარის გამოხატული წერილობითი თანხმობისა, რომელიც არ დაარღვევს.

12.2. ამ პირობების შესაბამისად ხელშეკრულების ნებისმიერი დებულების დარღვევაზე უარის თქმა არ განიმარტება, როგორც შემდგომი ან უწყვეტი უარი ამ დებულების ნებისმიერი სხვა დარღვევის ან ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი სხვა დებულების დარღვევის შესახებ.

13. გამძლეობა

13.1 თუ რომელიმე სასამართლოს ან სხვა კომპეტენტური ორგანოს მიერ ამ წესებისა და პირობების დებულება დადგინდა, რომ ეს არის უკანონო და / ან მიუღებელი, სხვა დებულებები გაგრძელდება ძალაში.

13.2 თუ ამ წესების ან პირობების რაიმე უკანონო ან / და არააღსრულებელი დებულება კანონიერი ან აღსასრულებელი იქნებოდა, თუ მისი ნაწილი წაიშალა, ეს ნაწილი ითვლება წაშლილად, ხოლო დანარჩენი დებულება გაგრძელდება ძალაში.

14. მესამე მხარის უფლებები

14.1 ამ პირობების შესაბამისად ხელშეკრულება ჩვენი და თქვენი სარგებლობისთვის არის. ეს არ არის გამიზნული სარგებელის მისაღებად ან აღსასრულებელი ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ.

14.2 მხარეთა უფლებების გამოყენება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხელშეკრულებით არ ექვემდებარება მესამე მხარის თანხმობას.

15. მთელი ხელშეკრულება

15.1. 9.1 ნაწილის შესაბამისად, ეს წესები და პირობები წარმოადგენს მთელ შეთანხმებას თქვენსა და ჩვენ შორის, ჩვენი ჩამოტვირთვების (მათ შორის უფასო ჩამოტვირთვების) ყიდვასა და ყიდვასა და ამ ჩამოტვირთვების გამოყენებასთან დაკავშირებით, და ანულირებს ყველა თქვენს წინა შეთანხმებას ჩვენთან დაკავშირებული ჩამოტვირთვების ყიდვა-გაყიდვასთან და ამ ჩამოტვირთვების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

16. კანონი და იურისდიქცია

16.1 ამ წესებსა და პირობებში რეგულირდება შოტლანდიის კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.2 ამ წესებსა და პირობებთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა ექვემდებარება შოტლანდიის სასამართლოების განსაკუთრებულ იურისდიქციას.

17. ნორმატიული და მარეგულირებელი ინფორმაციის გამჟღავნება

17.1 ჩვენ არ წარვადგენთ ამ წესებისა და პირობების ასლს, კონკრეტულად თითოეული მომხმარებლის ან მომხმარებლის მიმართ. თუ ამ წესებსა და პირობებს განვაახლოთ, ვერსია, რომელზეც თქვენ თავდაპირველად შეთანხმდით, აღარ იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენს ვებ – გვერდზე. გირჩევთ, გაითვალისწინოთ ამ წესებისა და პირობების ასლის შენახვა შემდგომი მითითებისთვის.

17.2 წინამდებარე პირობები ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. მიუხედავად იმისა, რომ GTranslate ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებ – გვერდზე, ჩვენ პასუხისმგებლობას არ ვიღებთ ამ დაწესებულების მიერ შესრულებული ამ წესებისა და პირობების თარგმნის ხარისხზე. ინგლისურენოვანი ვერსია ერთადერთი ვერსიაა, რომელიც იურიდიულად გამოიყენება.

17.3 ჩვენ არ ვართ რეგისტრირებული დღგ-სთვის.

17.4 ევროკავშირის ონლაინ დავების გადაწყვეტის პლატფორმის ვებ – გვერდი შეგიძლიათ იხილოთ ვებ – გვერდზე https://webgate.ec.europa.eu/odr/main. დავების გადაწყვეტის ონლაინ პლატფორმა შეიძლება გამოყენებულ იქნას დავების გადასაჭრელად.

18. ჩვენი დეტალები

18.1 ამ ვებსაიტს ფლობს და ხელმძღვანელობს The Reward Foundation.

18.2 ჩვენ ვართ რეგისტრირებული შოტლანდიაში, როგორც შოტლანდიის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რეგისტრირებული ნომრით SCO 44948. ჩვენი რეგისტრირებული ოფისი არის Melting Pot, Rose Street 5, Edinburgh, EH2 2PR, Scotland, UK.

18.3 ჩვენი ძირითადი საქმიანობაა The Melting Pot- ში, ვარდების ქუჩა 5, ედინბურგი, EH2 2PR, შოტლანდია, დიდი ბრიტანეთი.

18.4 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:

(ა) ფოსტით, ზემოთ მოცემული საფოსტო მისამართის გამოყენებით;

(ბ) ჩვენი ვებსაიტის საკონტაქტო ფორმის გამოყენებით https://rewardfoundation.org/contact/;

გ) ტელეფონით, დროდადრო ჩვენს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული საკონტაქტო ნომრით; ან

(დ) ელექტრონული ფოსტით, გამოყენებით contact@rewardfoundation.org.

ვერსია - 21 წლის 2020 ოქტომბერი.

Print Friendly, PDF და ელ