ასაკის გადამოწმება პორნოგრაფია საფრანგეთი

ავსტრალია

ავსტრალია მტკიცედ არის ვალდებული დაიცვას ბავშვები მავნე ზემოქმედებისგან, რომლებიც დაკავშირებულია ასაკთან შეუსაბამო შინაარსთან. მთავრობა აძლიერებს ამ ვალდებულებას მთელი რიგი დამატებითი მარეგულირებელი და პოლიტიკის ზომებით, რომელიც შეიცავს ახლად რეფორმირებულს ონლაინ უსაფრთხოების კანონი 2021 წ.

კანონი ამოქმედდება 23 წლის 2022 იანვარს. ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას მოეთხოვება დაარეგისტრიროს მათი კოდები და სტანდარტები 2022 წლის ივლისამდე. ეს მოიცავს პორნოგრაფიული და/ან სექსუალური ხასიათის მასალის მართვის მეთოდებს და ზომებს მშობლებისა და პასუხისმგებელი მოზარდების აღზრდისათვის, თუ როგორ უნდა გააკონტროლონ და გააკონტროლონ ბავშვთა წვდომა ინტერნეტში მოწოდებულ მასალაზე.

ESafety კომისრის ოფისი

ელექტრონული უსაფრთხოების კომისრის ოფისი ხელმძღვანელობს ონლაინ პორნოგრაფიის ასაკობრივი შემოწმების განხორციელების სავალდებულო რუქის შემუშავებას. ეს მხარს უჭერს რეკომენდაციებს წარმომადგენელთა პალატა სოციალური პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების მუდმივმოქმედი კომიტეტი ონლაინ ფსონების და ონლაინ პორნოგრაფიის ასაკობრივი შემოწმების გამოძიება. ის შეეცდება დააბალანსოს ავსტრალიის გარემოს შესაბამისი პოლიტიკა, მარეგულირებელი და ტექნიკური პარამეტრები.

eSafety– მა ცოტა ხნის წინ გამოსცა ”მტკიცებულებების მოწოდება”, რომელიც დაიხურა 2021 წლის სექტემბერში. ჯილდოს ფონდმა შეუწყო ხელი ამ მოწოდებას.

eSafety უნდა შეატყობინოს მთავრობას ასაკობრივი გადამოწმების განხორციელების საგზაო რუქით 2022 წლის დეკემბრამდე. მთავრობა შემდეგ გადაწყვეტს გააგრძელოს თუ არა ასაკის შემოწმების საგზაო რუკა წინ.

როგორ მუშაობს ასაკობრივი შემოწმების აღსრულება ავსტრალიაში?

eSafety ახორციელებს მრავალ ფენას და ერთობლივ მიდგომას იმის დასადგენად, თუ რა წარმოადგენს ონლაინ პორნოგრაფიისთვის ასაკობრივი გადამოწმების პროპორციულ, ეფექტურ და განხორციელებად რეჟიმს. ნებისმიერი რეჟიმი მოიცავს ტექნიკურ და არატექნიკურ ზომებს და განიხილავს იურისდიქციის მასშტაბით ურთიერთთანამშრომლობისა და თანმიმდევრულობის აუცილებლობას.

  • შემდგომი საჯარო მოწოდება მტკიცებულებებისათვის დაეხმარება eSafety- ს შეაგროვოს მტკიცებულება საკითხებისა და პოტენციური გადაწყვეტილებების შესახებ
  • შემდგომი კონსულტაციის პროცესი ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან ერთად, მათ შორის მოზარდებში, ასაკობრივი შემოწმება და ციფრული პლატფორმა და მომსახურების ინდუსტრიები და აკადემიური წრე, ხელს შეუწყობს ასაკობრივი შემოწმების რეჟიმის მიმართულების და ელემენტების დახვეწას
  • დასკვნითი ეტაპი მოიცავს ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან მჭიდრო მუშაობას ონლაინ პორნოგრაფიისთვის ასაკობრივი შემოწმების შემოთავაზებული რეჟიმის ტექნიკური და არატექნიკური ელემენტების განსაზღვრის მიზნით. ეს მოიცავს პრინციპების, მინიმალური მოთხოვნებისა და ტექნიკური სტანდარტების შეთავაზებას და განათლებისა და პრევენციის ღონისძიებებს. ასევე გამოვლენილი იქნება საოპერაციო მოსაზრებები და განხორციელების ვადები.
მაშ, რა არის პოტენციური რისკები და დაბრკოლებები ამ პროცესისთვის?
  • ასაკობრივი შემოწმების ტექნოლოგიების შესახებ საზოგადოების გაზრდილი გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მომხმარებლის მონაცემებთან დაკავშირებულ კონფიდენციალურობისა და უსაფრთხოების საკითხების გადაწყვეტას. eSafety მოწოდებულია შესთავაზოს ყველაზე უსაფრთხო, უსაფრთხო და კონფიდენციალურობის დაცვის ტექნოლოგიური გადაწყვეტა, ასევე პატივი სცეს ბავშვთა ციფრულ უფლებებს.
  • ავსტრალიის ასაკობრივი შემოწმების ნებისმიერ რეჟიმს დასჭირდება საერთაშორისო კანონმდებლობისა და განვითარების აქტიურად განხილვა. ჰარმონიზებული მიდგომები წარმატების გასაღებად ითვლება.
  • ავსტრალიელთა მიერ ხელმისაწვდომი ონლაინ პლატფორმების, სერვისებისა და პორნოგრაფიის ვებსაიტების უმეტესობა მდებარეობს საზღვარგარეთ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გამოწვევები შესაბამისობასა და აღსრულებაში. eSafety მოწოდებულია მჭიდრო თანამშრომლობა ინდუსტრიასთან, რათა უზრუნველყოს ნებისმიერი შემოთავაზებული რეჟიმი პროპორციული და მიზანშეწონილი და მხარს უჭერს ორგანიზაციებს შეასრულონ თავიანთი უსაფრთხოების ონლაინ ვალდებულებები, ასევე ეფექტურად მართონ წვდომა ასაკობრივ შეზღუდულ შინაარსზე.
საზოგადოების მხარდაჭერა ასაკის გადამოწმებისთვის?

eSafety– მა გამოკითხა ავსტრალიელი მოზარდები 2021 წელს. მათ იპოვნეს ფართო მხარდაჭერა ასაკის დადასტურებისათვის ბავშვების დასაცავად, თუმცა გარკვეული შეშფოთება გამოჩნდა.

  • ასაკობრივი შემოწმების სარგებელი კარგად არის აღიარებული, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის გარანტიებისა და გარანტიების უზრუნველყოფაში. თუმცა, იყო ამბივალენტურობა და სკეპტიციზმი, თუ როგორ იმუშავებდა ტექნოლოგია პრაქტიკაში და მონაცემთა კონფიდენციალურობა
  • იყო დაბალი ინფორმირება ასაკის გადამოწმების ტექნოლოგიაზე, როგორც კონცეპტუალურად, ასევე პრაქტიკაში
  • მთავრობა საუკეთესოდ მიიჩნეოდა ასაკობრივი შემოწმების რეჟიმის ზედამხედველობისათვის

… და…

  • ასაკობრივი შემოწმების რეჟიმი ეფექტური რომ იყოს, საჭიროა რამდენიმე ელემენტი. ისინი მოიცავს უფრო მეტ საზოგადოებრივ ცოდნას და ინფორმირებულობას ასაკის გადამოწმებისა და უზრუნველყოფის ტექნოლოგიების შესახებ. ეს მოიცავს იმას, თუ როგორ მუშაობენ ისინი და როგორ გამოიყენებდნენ მათ პრაქტიკაში. უსაფრთხოების და კონფიდენციალურობის დაცვის რა სავალდებულო ზომები იქნება მიღებული, რათა უზრუნველყოს როგორც მოზრდილთა, ასევე ბავშვთა ციფრული უფლებების დაცვა?
Print Friendly, PDF და ელ